„Čeho si všimnou druzí lidé?“

Lidé nejsou oddělené ostrovy, které osamoceně plavou v oceánu. Existujeme v sociálních kontextech. Změna není žádnou změnou, dokud není vidět a není jako taková rozpoznána v našich sociálních kontextech... vědomá mysl je kreativní a rychle se učí, proto lidé čtou knihy a říkají si "aaa, rozumím tomu problému" - AVŠAK problém neodejde, zůstává. 
Můžete vzdělávat svou vědomou mysl, ale tento způsob vzdělání nezmění Vaši podvědomou mysl...Steve de Shazer, Zázračná otázka