moje PROČ 

moje PROČ

Transformační koučink jsem osobně zakusila v 80. letech minulého století díky zahraničním přátelům mých rodičů. Tehdy znělo v naší zemi označení kouč nezvykle, lidé motivující druhé lidi k osobnímu rozvoji byli označováni spíše za trenéry. Základy dnešního koučinku se formovaly v 70. letech 20. století ve svobodném světě.  

Koučování je založeno na překonávání vnitřních bariér, které jsou často mnohem silnějším soupeřem než soupeř na druhé straně tenisového dvorce. (Whitmore, 2011) 

Zatímco transakční cesta představuje posun z bodu A do bodu B, transformační koučink nabízí přesah. Přesahem rozumím individuální řešení Vaší budoucnosti, ne minulosti, ve Vámi zvolené oblasti - kým se stanete v cíli

  • Pracuji kognitivně – behaviorálním způsobem, pomáhám Vám identifikovat a transformovat negativní myšlenkové vzory a chování související s chronickým stresem; bez soudů a očekávání
  • Metodou vizualizace a vědomé přítomnosti pracuji s emoční regulací stresu a stresových hormonů 
  • Kognitivní pokroky jsou viditelné (v návaznosti na míře dosaženého zprostředkování - kognitivní intervence)
  • Kognitivní intervencí Vám dávám NÁSTROJE k řešení problémů (psychoterapeut je autorita, kouč je parťák)